[ Laureaten van de Internationale Prijs Emmanuel Durlet voor Piano ] - [ Emmanuel Durlet-Fonds v.z.w. ] - [ Levenswandel ] - [ Uitgegeven werken + CD's ] - [ Concerti ] - [ Contact ] - [ Home ]

Emmanuel Durlet-Fonds v.z.w.

Het “Emmanuel Durlet-Fonds v.z.w.” werd gesticht op 29 november 1976. Het heeft tot doel de figuur en het oeuvre van Emmanuel Durlet levendig te houden en er een zo ruim mogelijke bekendheid aan te geven.

Logo Sinds de stichting heeft deze vereniging meer dan 130 werken van Emmanuel Durlet uitgegeven en twee langspeelplaten uitgebracht die echter uitverkocht zijn. In 1992 verscheen een cd met het concerto voor piano en orkest “Middeleeuwse sproke” van Emmanuel Durlet en het “Symfonisch Gedicht” voor piano en orkest van Peter Benoit, in de herwerkte pianoversie van Emmanuel Durlet. In 1996 werd een cd uitgebracht met pianowerken van Emmanuel Durlet, vertolkt door Luc Devos. In 1999 een tweede cd met pianowerken, vertolkt door Maria Parshina. In 2005 een cd met werk van Chopin en Durlet, vertolkt door Kiyotaka Izumi. In 2008 vertolkte Edoardo Torbianelli op cd werk van Vlaamse klavecinisten van de 18de-eeuw in een transcriptie voor piano van Emmanuel Durlet.

In het najaar 2014 verschenen er twee CD's met werk van Emmanuel Durlet: een CD met het Concerto voor Viool en Orkest. Viool : Eliot Lawson, begeleid door het "Euregio Jeugdorkest" o.l.v. Hans Casteleyn, en het Concerto voor Piano en Orkest "Middeleeuse Sproke" vertolkt door Emmanuel Durlet zelf (historische opname uit 1960), begeleid door het BRT-Filharmonisch Orkest o.l.v. Daniel Sternefeld. De tweede CD is een uitgave van "Brilliant Classics" en bevat de Sonate voor Piano en Viool, het werk voor cello en piano en diverse pianowerken die nog niet op CD staan, o.a. de "19 Oudvlaamse melodieën en -dansen" en de "Parafrase op 'Mijn Moederspraak' van Peter Benoit". Uitvoerders : Kiyotaka Izumi (piano), Eliot Lawson (viool) en David Cohen (cello). Begin maart 2015 verscheen een derde CD met pianowerken die Emmanuel Durlet componeerde voor de studerende jeugd, prachtig gespeeld door de Japanse/Belgische pianist Kiyotaka Izumi.

Het Fonds heeft zich, sinds 1979, eveneens actief ingezet voor de promotie van de driejaarlijkse “Internationale Prijs Emmanuel Durlet voor Piano”, ingericht door het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Deze prijs werd in 1978 gesticht onder impuls van Juliane Castro, oud-leerlinge van Emmanuel Durlet.

Door deze activiteiten en, eveneens dankzij de steun van de “Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd”, is het Fonds erin geslaagd de werken van Emmanuel Durlet wereldwijd te verspreiden en te laten vertolken. In meer dan 200 Belgische muziekacademies en 80 binnen- en buitenlandse muziekconservatoria en hogescholen spelen zijn studies en werken een rol bij de opleiding van jonge pianisten.

Raad van bestuur

De effectieve leden van de raad van bestuur zijn:

Pascale De Groote, ere-bestuurder

Informatie

Emmanuel Durlet-Fonds v.z.w.
Jan Van Rijswijcklaan 168A (B9)
B-2020 Antwerpen (België)
Tel/Fax: 32.(0)3.238.98.64
www.emmanuel-durlet.be
E-mail: andrea.durlet@emmanuel-durlet.be


[ Laureaten van de Internationale Prijs Emmanuel Durlet voor Piano ] - [ Emmanuel Durlet-Fonds v.z.w. ] - [ Levenswandel ] - [ Uitgegeven werken + CD's ] - [ Concerti ] - [ Contact ] - [ Home ]