Spring naar de inhoud

Concerti


Middeleeuwse Sproke


Eliot Lawson


De kapel van Maria-Magdalena

Concerto voor Piano en Orkest “Middeleeuwse Sproke”

Deel I: “Maestoso”. Sterk evocatief en kenschetsend voor het verdere verloop, zetten trompetstoten, met duidelijk afgetekend heroïsch karakter, het eerste deel in. Dan volgen passages waarvan de diversiteit nooit in rusteloosheid ontaardt. Sonore, breed uitgesponnen frasen wisselen af met trekken die hakken als windstoten. De cadens beëindigt niet het eerste deel. Haar lange klacht, voort zinderend in het aansluitend orkestraal gedeelte, vervloeit een eerste maal in het helend glijden van de snaren, wordt opgeslorpt door de houten blazers om uiteindelijk op te lossen in forte van de strijkers. Een kort, heftig dialoog leidt klavier en orkest naar de glanzende conclusie.

Het begin van het tweede deel “Andantino pastorale” is de verklankte beschrijving van het pastoraal leven, van idyllische tonelen en vriendelijke legenden. Ondanks de bepaalde stijlvorm herkent men het kinderlijke “ô bon Saint Nicolas, patron des écoliers”… Dan slaat het noodlot toe. Zijn thema, aangegeven door dreigende hoorns, laat zich, spijts van de bezwerende smeekbeden van de piano, in toenemende sterkte driemaal opnieuw horen. Het klavier begeeft onder de dominantie van het orkest, maar worstelend met de wervelende instrumenten herneemt het de bovenhand. De stormklok luidt, dof dreunend beginnen de pauken hun roffel die onverwacht overgaat in de korte, gesnokte lachjes van spottende fagotten : het derde deel “Alla burlesca” zet zich in, sarcastisch, fantastisch.

Alle romantiek is weggevallen, wrang stoten klanken tegen klanken, akkoorden en trekken verraden onrust, beklemming. Doch – en ook hier weer die onverklaarbare maar zo vaak op de voorgrond tredende voorkeur van de componist voor het getal “drie”: driemaal worden de scènes, waarvan angst de voelbare ondergrond vormt, onderbroken door een jubelhymne die, eerst door het klavier, daarna door het orkest en tenslotte door beide verenigd tot het uiteindelijk hooglied voert. Na een jachtige trek – een in martellato uitgevoerde octavenreeks – vormen de slotakkoorden een triomferende reminiscentie van het aanvangsthema van het eerste deel.

Tekst opgesteld door Juliane Castro


Concerti

Concerto voor Viool en Orkest “De kapel van Maria-Magdalena extra muros”

Tijdens de herstelperiode na een delicate oogoperatie in 1946 heeft Emmanuel Durlet de eerste schetsen en de grote lijnen van zijn vioolconcerto, “De Kapel van Maria-Magdalena extra muros”, bedacht. Het werk werd voltooid in 1949 en hij droeg het op aan de Griekse violiste Sophie Piménidès, de répétitrice van de befaamde Belgische violist en pedagoog Matthieu Crickboom. Zij studeerde het samen met Durlet in, maar tot een publieke uitvoering is het nooit gekomen. De creatie van het concerto vond plaats te Antwerpen op 6 november 1993, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de geboorte van de componist. Violist Jan Van Weyenberg werd begeleid door het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, onder de leiding van Kenneth Montgomery.

De eerste twee delen zijn zeer geïnspireerd en zangerig. Deel drie wordt gekenmerkt door de enorme virtuositeit die van de vertolker wordt vereist. Van het tweede deel maakte Durlet later een versie voor viool en orgel, met als titel “Wierook en Myrrhe”. De vingerzetting en boogstreken voor de solist zijn aangebracht door de grote Belgische violist Franz Wigy. Wanneer Durlet gevraagd werd naar de betekenis van de titel “De Kapel van Maria-Magdalena extra muros”, kwam er steeds een glimlach op zijn gelaat. “Het is een evocatie”, zegde hij. “Toen ik jong was stond er op het Zuid van Antwerpen een kapelleke buiten de Antwerpse muren. Het was gewijd aan Maria-Magdalena, de bijbelse figuur. Nu staat het er niet meer, het werd afgebroken. Het was een pelgrimsoord voor geliefden”. Met zijn vioolconcerto heeft Emmanuel Durlet het verdwenen kapelleke willen vereeuwigen.

Tekst opgesteld door Joe de Troetsel 

Het vioolconcerto “De Kapel van Maria Magdalena extra muros” van Emmanuel Durlet, gecomponeerd tussen 1946 en 1949, bestaat uit drie delen en is een ‘postuum’ werk.

Het eerste deel “Moderato” is geschreven in een rapsodische vorm waarin de solist en het orkest om beurten de verschillende thema’s laten horen die later nog vaak in het werk zullen opduiken. Een mooi contrast wordt sowieso gevormd tussen het enerzijds erg speelse en virtuoze en anderzijds de plechtige en majestueuze fierheid van deze verschillende karakters. Uiteraard lag in dit langere eerste deel een grote cadens voor de solist niet ontbreken. In het tweede deel “Andante sostenuto” begeven wij ons als het ware binnen de muren van de kapel en klinkt er een innig gebed met mooie melodieën waar de intieme sfeer klinkt als kamermuziek tussen de solist en fijne blazers. Het derde deel “Allegro vivace” is dan weer erg contrastrijk en klinkt bij momenten als een heuse Duivelsdans, o.a. door een veelvuldig gebruik van de duivelskwart (tritonus). Wanneer na een grote climax de trompet het openingsthema terug in herinnering brengt, lijkt de hemel poort open te gaan en stevenen we af op een waardig slot van dit mooie concerto.

Het is een prachtig project geworden. Aan deze moeilijke begeleiding is hard gewerkt door de jonge orkestleden: er moest in het begin gezocht worden naar de goede ‘klank’ in het orkest en verder maakte de fragmentatie in de orkestratie het zeker niet makkelijk om dit concerto perfect uit te voeren. Na enkele succesvolle concerten en een intensief opnameweekend mogen we echter bijzonder tevreden zijn met het resultaat!

Hopelijk kunnen nu ook heel wat andere luisteraars de liefde delen die wij hebben (her)ontdekt in deze schitterende muziek en kan dit concerto een waardige toevoeging aan het gigantisch repertoire voor viool en orkest, een nieuw leven worden ingeblazen met deze opname.

Hans Casteleyn,
Dirigent van het “Euregio Jeugdorkest”


Concerti

Curriculum vitae van Eliot Lawson

Eliot Lawson werd in Brussel geboren en is van Belgische en Luso-Amerikaanse nationaliteit.

Hij begint met zijn vioolstudies in 1985. In 1989 werd hij verkozen door Sir Yehudi Menuhin om zijn vioolstudies in Londen verder te zetten. Het is nochtans in België dat hij zijn studies voortzet bij Leon Souroujon, J. Van Aken en I. Oistrakh. Nadien in Nederland bij I. Grubert, J.J. Kantorow en H. Krebbers. In Italië bij P. Vernikov en in de USA bij N. Shkolnikova. Hij ontving zijn “Masters Diploma” met de grootste onderscheiding in het Koninklijk Conservatorium van Brussel. In het Conservatorium van Rotterdam verwief hij zijn “Bachelor” en “Master’s Diploma”, beiden met de grootste onderscheiding. Later bekwam hij zijn “Artist Diploma” aan de Indiana University in Bloomington /U.S.A en het diploma van Solist aan de Scuola di Musica in Fiesole/Italië.

Eliot Lawson is laureaat en finalist van vele nationale en internationale wedstrijden: Pro Civitate, De Bériot, Jeunes solistes, Vieuxtemps-wedstrijd, Premio Vittorio Gui, Brahms-wedstrijd, Internationale Mozart wedstrijd, Maasmond, Lantier, Herman Krebbers en Tibor Varga-wedstrijd. Hij gaf menige concerten in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Turkije, Brazilië, China en de U.S.A.

Hij concerteerde als solist met het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, Nationaal Orkest van België, Euregio Jeugd Orkest, Symfonie Orkest van Vlaanderen, Kamerorkest van Wallonië, Symfonisch Orkest van Bonn, het Lissabon Metropolitan Orkest, het Gulbelkian Orkest, Baskent Kamer Orkest/Turkije, Sofia Symfonisch Orkest, Jeugdorkest van Corvilha, Symfonisch Orkest van Porto en de Middle Tennessee Symphony Orchestra.

Als kamermuzikant vormt Eliot Lawson een vast duo met de pianiste Diane Andersen. Ook met de cellist David Cohen en Jill Lawson, zijn zus pianiste. Hij is leerkracht viool (als assistent van Ilya Grubert) verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam, het Koninklijk Conservatorium van Bergen/Mons, de Minho Universiteit van Braga/Portugal, de Scuola di Musica Santa Cecilia-Portogruaro/Italië (assistent) en de Kunsthumaniora van Antwerpen. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om master classes te geven in België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Brazilië en de Verenigde Staten.

Eliot nam CD’s op voor de labels Brilliant Classics, Fuga Libera, Phaedra en Cypres met lovende “reviews” in Diapason, the Strad, Le Soir… .
In 2014 werd het concerto voor viool en orkest van Emmanuel Durlet op CD uitgegeven. Eliot Lawson wordt begeleid door het “Euregio Jeugd Orkest” onder de leiding van Hans Casteleyn.


Concerti