Nieuws van het Emmanuel Durlet-fonds vzw

Beste [newsletters_field name=voornaam]

Met grote enthousiasme brengen wij jullie graag op de hoogte wat er in onze vzw gebeurt. We hebben te maken met grote uitdagingen en gaan er met een stevige inzet tegenaan! Jullie zullen al gemerkt hebben dat onze site offline was, daar was een goede reden voor! Maar sinds vandaag is onze site helemaal terug! De officiële communicatie van het Emmanuel Durlet-Fonds vzw zal voortaan enkel gebeuren met onze nieuwsbrief of via een e-mail adres gelinkt aan het Emmanuel Durlet-Fonds vzw (xxx@emmanuel-durlet.be)

Op 9 april 2019 vond onze jaarlijkse algemene vergadering plaats. Een nieuwe raad van bestuur werd gevormd. Deze bestaat nu uit de volgende personen, allen zeer gehecht aan het alom bekend maken van het werk van Emmanuel Durlet:

  • Luc Leblanc, voorzitter
  • Andrea Durlet, secretaris
  • Jan Peeters, penningmeester
  • Christophe De Backer, webmaster
  • Kiyotaka Izumi, bestuurder
  • Polina Chernova, bestuurder
  • Eliot Lawson, bestuurder.

Met deze vernieuwing hebben wij dus de mogelijkheid om onze website te moderniseren en meer in regel te stellen met de “GDPR”. Zo zal u voortaan zeer gemakkelijk kunnen inschrijven/uitschrijven op onze nieuwsbrieven. U bent dus bij deze ingeschreven op [newsletters_mailinglist]. Als u dat niet wenst kan u zich [newsletters_unsubscribe]. Uw gegevens komen uit vroeger contact met het Emmanuel Durlet Fonds. Lees zeker ons Privacybeleid moest u vragen hebben over hoe we aan uw gegevens komen en wat we er mee doen. 

Info over Recitals en CD’s komen dan niet meer in uw mailbox, u kan deze steeds vinden op onze nieuwe site en onze sociale media. De gegevens die we van u hebben kan u steeds aanpassen via deze link: [newsletters_manage]. 

We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten: met onze nieuwe site kan u reservaties direct online plaatsen en betalen. Recatie op onze sociale media over recitals en wedstrijden zullen ook beschikbaar zijn op onze site. U kan Recitals delen via uw persoonlijke sociale media en uw vrienden uitnodigen om samen te genieten. Maar we denken nog steeds aan onze betalende leden die niet actief zijn op sociale media of een e-mail adres hebben. De leden die geen e-mail adres hebben worden steeds op de hoogte gehouden van onze activiteiten via de Post. Reservaties blijven telefonisch mogelijk, een overschrijvingsformulier zal worden opgestuurd.

Er volgen in 2019 nog enkele recitals.

We werken ijverig aan een “Internationale Vioolwedstrijd Emmanuel Durlet” in het jaar 2020 en een “Internationale Pianowedstrijd Emmanuel Durlet” in het jaar 2021. Meer info kreegt u via onze nieuwsbrief en op de wedstrijd site. Die enkel online zal zijn als er wedstrijden plaatsvinden.

Om dit te realiseren zoeken wij ervaren partners.

Twee nieuwe CD’s zullen geproduceerd worden met werken van Durlet die nog niet op CD zijn uitgebracht. Deze worden als primeur aangeboden op recitals waarop de werken worden voorgesteld. Later kan u deze op onze site aankopen, fysiek en digitaal.

Uiteraard vragen deze initiatieven tijd en vooral middelen. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden en sponsors. Bent u nog geen lid van het Durlet fonds dan kan u dit, indien gewenst, hier in orde brengen.

Goede tips zijn welkom! Vanzelfsprekend zijn ook eenmalige giften welkom.

Vriendelijke en vooral dankbare groeten van de gehele nieuwe Raad van Bestuur.